CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy price and Carbon Balances Scenarios tool (ENPAC) – a summary of recent updates

Erik Axelsson ; Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 16 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-12. Senast ändrad 2014-03-19.
CPL Pubid: 194812

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur