CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of precipitation in an Al-Zn-Mg alloy after two-step ageing at 100 °C and 150 °C

Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Paul Warren ; Vidar Hansen ; Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; J Gjoennes
Materials-Science-&-Engineering-A-(Structural-Materials:-Properties,-Microstructure-and-Processing) Vol. A270 (1999), p. 55-63.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur