CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Futures for language learning and teaching practices

Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Sylvi Vigmo
E. Christiansen, L. Kuure, A. Mørch & B. Lindström (Eds.), Problem-Based Learning for the 21st Century - New Practices and Learning Environments. p. 191-210. (2013)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: language learning, teaching practices, transformation, bridging activities. shuttlingDenna post skapades 2014-03-12.
CPL Pubid: 194798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (GU)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur