CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planera verkligheten i Virtual Reality

Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Kortrapport om forskning, CMB Vol. 2013 (2013), 3,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-11.
CPL Pubid: 194794

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Tillämpad psykologi
Kommunikationsvetenskap
Mänsklig interaktion med IKT

Chalmers infrastruktur