CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slepian models for moving averages driven by a non-Gaussian noise

K. Podgórski ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; J. Wallin
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-03-11.
CPL Pubid: 194790

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:7