CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rebo: Strategies for Sustainable Renovation – Focus on the Period ”Folkhemmet”

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : CMB, 2014. - 15 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: Sustainable renovation, peoples home, folkhemmet, renovation strategies, transdisciplinary


CMB Brief Report on Research 2014: nr 1Denna post skapades 2014-03-09. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 194706

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur