CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Temperature Combustion-Synthesized Nickel Oxide Thin Films as Hole-Transport Interlayers for Solution-Processed Optoelectronic Devices

S. Bai ; M. Cao ; Y. Jin ; X. Dai ; X. Liang ; Z. Ye ; M. Li ; J. Cheng ; X. Xiao ; Z. Wu ; Z. Xia ; B. Sun ; Ergang Wang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Y. Mo ; F. Gao ; F. Zhang
Advanced Energy Materials (1614-6832). (2013)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Combustion , Hole transport layers , NiOx films , Optoelectronics , Solution-processed materialsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 194703

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi
Kemiteknik
Materialteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur