CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are electric vehicles safer than combustion engine vehicles?

Fredrik Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Petra Andersson ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Systems Perspectives on Electromobility 2013 p. 33-44. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: battery, safety, electric vehicle, lithium ion, abuse test


Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Electromobility 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-9-9Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-07. Senast ändrad 2015-01-23.
CPL Pubid: 194680

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Materialteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur