CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intra-hospital transport of patients and medical complications: Implications for architectural design and research

Roger Ulrich (Institutionen för arkitektur) ; X Zhu
Health Environments Research & Design Journal (1937-5867). Vol. 1 (2007), 1, p. 31-43.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-06.
CPL Pubid: 194587

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur