CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A review of the research literature on evidence-based healthcare design

Roger Ulrich (Institutionen för arkitektur) ; C Zimring ; X Zhu ; J DuBose ; H.-B. Seo ; Y.-S. Choi ; X. Quan ; A. Joseph
Health Environments Research & Design Journal (1937-5867). Vol. 1 (2008), 3, p. 61-125.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-06. Senast ändrad 2014-03-17.
CPL Pubid: 194586

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur