CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing for Calm

Roger Ulrich (Institutionen för arkitektur)
New York Times January 11, (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-06.
CPL Pubid: 194584

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur