CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing, evaluating and assessing eco-innovations based on Life Cycle Assessment and Quality management approach

Jutta Hildenbrand (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Steven Sarasini (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Hendry Raharjo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
6th International Conference on Life Cycle Management (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 194569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Miljöledning
Produktion
Hållbar utveckling

Chalmers infrastruktur