CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Municipal gravity sewers: an unrecognised source of nitrous oxide

M Short ; A Daikeler ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; K Mann ; NJ Ashbolt ; RM Stuetz ; WL Peirson
Science of the Total Environment (0048-9697). Vol. 468-469 (2014), p. 211-218.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-05. Senast ändrad 2014-08-21.
CPL Pubid: 194529

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Bioorganisk kemi
Miljöteknik
Vattenbehandling

Chalmers infrastruktur