CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding the impacts of allocation approaches during process-based life cycle assessment of water treatment chemicals

JP Alvarez-Gaitan ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; M Short ; M Schulz ; S Moore
Integrated Environmental Assessment and Management (1551-3793). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-05.
CPL Pubid: 194528

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Oorganisk kemi
Kemiteknik
Vattenbehandling

Chalmers infrastruktur