CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodological issues in life cycle assessment of mixed-culture polyhydroxyalkanoate production utilising waste as feedstock

Sara Heimersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; F Morgan-Sagastume ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; A Werker ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
New Biotechnology (1871-6784). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-05. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 194527

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Polymerteknologi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Improved methods and practices in life cycle assessment of wastewater and sludge management


 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Novel processing routes for effective sewage sludge management (ROUTES) (EC/FP7/265156)