CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Autonomous Positioning Techniques Based on Cramer-Rao Lower Bound Analysis

Mats Rydström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Andreu Urruela ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
EURASIP Journal on Applied Signal Processing (1110-8657). Vol. 2006 (2006), p. 1-10.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 19445

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur