CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Går det att spåra entreprenörers kunskapsmässiga avtryck i samhället?

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Management of Technology (1102-5581). 3, p. 5-6. (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2014-03-05. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 194448

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur