CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal localisation of next generation biofuel production in Sweden – Part II

Elisabeth Wetterlund ; Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Robert Lundmark ; Joakim Lundgren ; Dimitris Athanassiadis ; Johanna Mossberg ; Johan Torén ; Anna von Schenck ; Niklas Berglin
Göteborg : the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels (f3), 2013. - 93 s.
[Rapport]

Nyckelord: second generation biofuels, localisation, heat integration, biomass resources, biorefinery, pulp and paper industryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-04. Senast ändrad 2016-12-09.
CPL Pubid: 194433

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiska processer
Energisystem

Chalmers infrastruktur