CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simple models for multiplexing throughputs in open- and closed-loop MIMO systems with fixed modulation and coding for OTA applications

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Gustafsson Mattias
International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2013) p. 888-891. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-04. Senast ändrad 2014-03-18.
CPL Pubid: 194429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur