CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correction of extrinsic information for iterative decoding in a serially concatenated multiuser DS-CDMA system

Pei Xiao ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Wireless Communications Vol. 5 (2006), 3, p. 591-602.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 19432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur