CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iterative Demodulation of M-ary Orthogonal Signaling Formats in Coded DS-CDMA Systems with Soft Interference Cancellation and Channel Estimation

Pei Xiao ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEICE Transactions on Communications Vol. E89-B (2006), 1, p. 150-161.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 19427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Teletransmissionsteori

Chalmers infrastruktur