CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driftoptimering av värmepumpssystem

Fredrik Karlsson (Extern ; Institutionen för installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
3:e eff-Sys-dagen Vol. 1 (2004),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: pump, fan, efficency, heat pump, distribution system, operating time, parasitic powerDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur