CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kapacitetsreglering av bergvärmepumpar

Fredrik Karlsson (Institutionen för installationsteknik ; Extern)
ScanRef (0284-0758). Vol. 33 (2004), 6, p. 38-39.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: heat pump, COP, capacity control, ground-source, VSD, pumpDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur