CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product innovation processes and the trade-off between product innovation performance and business performance

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
European Journal of Innovation Management (1460-1060). Vol. 17 (2014), 1, p. 61-84.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-02-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 194224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur