CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration and Implementation in action at Mistra Urban Futures: A transdisciplinary center for sustainable urban development

Merritt Polk (Institutionen för globala studier, humanekologi ; Mistra Urban Futures)
Disciplining Interdisciplinarity: Integration and Implementation sciences for Researching Complex Real World Problems. p. 397-405. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-02-26. Senast ändrad 2015-04-01.
CPL Pubid: 194208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för globala studier, humanekologi (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur