CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of simple and Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based superalloys - I. Oxide scale microstructure

Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Oxidation of Metals Vol. 60 (2003), 1-2, p. 47-82.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur