CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effects on Knowledge Creation and Transfer in Production Process Verification due to Virtual Prototypes

Dan Paulin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
2nd International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (ICICKM 2005), American University of Dubai, Dubai, UAE, 21-22 November 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-25.
CPL Pubid: 194133