CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Development and Verification of Products and Processes - Current trends and challenges in the automotive industry

Dan Paulin (Institutionen för arbetsorganisation) ; Henrik Almgren (Institutionen för arbetsorganisation)
16th International Conferens on Production Research (ICPR-16), Czech TEchnical University, Prague, Czech Republic, 28 July - 3 August 2001. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-25.
CPL Pubid: 194132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktion
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur