CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Final Verification Process - Methods for increased efficiency

Dan Paulin (Institutionen för arbetsorganisation) ; Jan Lindér (Institutionen för arbetsorganisation)
12th Annual Conference of the Production and Operations Management Society (POM-2001), Orlando, FL, USA (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-25.
CPL Pubid: 194131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktion
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur