CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Föreläsningar via Video

Fri utbildning på nätet

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2014. - 6 s.
[Rapport]

Videoföreläsningar på nätet ger nya revolutionerande möjligheter för utbildning och fortbildning.

Vid svenska universitet och högskolor som Chalmers hålls tusentals högkvalitativa föreläsningar i de mest skilda ämnen. Dessa kan nu enkelt, snabbt, flexibelt och resurssnålt överföras till fritt tillgängliga videoföreläsningar.

Rapporten belyser konkret möjligheterna utifrån tre videoföreläsningar på det allmänintressanta området kost för hälsa.

Nyckelord: videoformat, grundutbildning, vidareutbildning, kvalitet, granskning, oberoende, målgrupperDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-23. Senast ändrad 2014-02-25.
CPL Pubid: 194090

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper
Utbildningsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur