CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goal - Oriented Error Control for the Quasi Continuum Method

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Arash Memarnahavandi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the International Conference on Adaptive Modeling and Simulation, ADMOS 2013 p. 108-109. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Goal-orientedadaptivity,atomistic-to-continuum,Quasi-ContinuumDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-22. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 194080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur