CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Impact on Assessment using a Weighting Method for Alternative Air-conditioning Systems

Katarina Heikkilä (Institutionen för installationsteknik)
Building&Environment Vol. 39 (2004), p. 1133-1140.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur