CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zinc of unsuspected worth

Anders Lennartson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 6 (2014), 2, p. 166-166.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-02-20. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 194035

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur