CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Persisting hypoxaemia is an insufficient measure of adverse lung function in very immature infants.

Ola Hjalmarson ; Hrolfur Brynjarsson ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Kenneth Sandberg
Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition (1468-2052). Vol. 99 (2014), 4, p. F257-F262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Bronchopulmonary dysplasia (BPD), defined as protracted neonatal hypoxaemia, is considered a risk factor for respiratory disease in adulthood. The relationship between this diagnosis and the actual lung injury appearing in very immature infants is, however, unknown.Denna post skapades 2014-02-20. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 194030

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Pediatrik

Chalmers infrastruktur