CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lactose

Laktos

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World Podcast Chemistry in its Element series 2 (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This week, a compound only some can tolerate,

Nyckelord: laktos lactose lactose intolerance


Populärvetenskaplig podradio från the Royal Society of Chemistry, Storbritannien.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 194023

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur