CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transition pathway towards a sustainable and competitive production of energy commodities and materials

Viktor Andersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Maria Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Jean-Florian Brau (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Roman Hackl (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Stefan Heyne (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Kristina Maria Holmgren (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Daniella Johansson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Matteo Morandin (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
International Process Integration Jubilee Conference 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-20.
CPL Pubid: 194022

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur