CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pulp mill biorefineries

Mathias Gourdon (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Johan Isaksson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Erik Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Hanna Ljungstedt (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Valeria Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Maryam Mahmoudkhani (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Elin Svensson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
International Process Integration Jubilee Conference, Gothenburg, Sweden, March 18-20 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-20. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 194019

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur