CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpar i vattenburna system ? Effektiva lösningar med värme och varmvatten vid konvertering av elvärmda småhus

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Gothenburg, Sweden : Statens Energimyndighet, 2004. - 48 s.
[Rapport]

Nyckelord: pump, fan, efficency, heat pump, distribution system, operating time, parasitic powerDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur