CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functionalizing DNA Nanostructures. From Surface Assembly to Light Harvesting

Jakob Woller (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. ISBN: 978-91-7385-979-0.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: DNA Nanotechnology, Membrane Anchoring, Electron Transfer, Light Harvesting, Lipid BilayerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-19. Senast ändrad 2014-03-13.
CPL Pubid: 193994

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Soft-Surface DNA Nanotechnology: DNA Constructs Anchored and Aligned to Lipid Membrane


Reversible Hybridization of DNA Anchored to a Lipid Membrane via Porphyrin


A Bioinspired Self Assembled Dimeric Porphyrin Pocket that Binds Electron Accepting Ligands


Self-Assembled Nanoscale DNA-Porphyrin Complex for Artificial Light Harvesting


Examination

Datum: 2014-03-21
Tid: 10:15
Lokal: KB-salen
Opponent: Prof. Kurt Vesterager Gothelf, Department of Chemistry, Aarhus University, Denmark

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3660