CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energibesparing i fastigheter

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Fastighetsförvaltaren 6, p. 14. (2004)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: energy savings, efficiency, buildings, energy performanceDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19394

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur