CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektiva värmepumpslösningar med värme och varmvatten - Alternativ vid konvertering av elvärmda småhus

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
ScanRef Vol. 33 (2004), 6, p. 32-34.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: heat pump, SHW, water heater, COP, starting frequency, operating time, VSD, pumpDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur