CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behov och behovstyrning

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Elan-workshop (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: demand, control, control-on-demand, DCV, ventilation, indoor climate, productivity, thermal comfort, building, perceptionDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur