CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of inward and outward grown Pt modified aluminide diffusion coatings on a Ni based single crystal superalloy

Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Surface and coatings technology Vol. 150 (2002), 2-3, p. 107-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microstructure of Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based single crystal superalloys