CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Portföljgenomgångar vid Arkitektutbildningen, delprojekt inom C-CELT

Inga Malmqvist (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13.
CPL Pubid: 193753

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

C-SELT project 1 series - Chalmers tekniska högskola, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation