CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design for All - A Question for Construction Clients?

Presentation on European Construction Technology Platform - AG Workshop Client and User - Needs and Demands

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13.
CPL Pubid: 193751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur