CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gårdsten - ett bostadsområde sett genom olika glasögon

Kennet Frankenberg ; Inga Malmqvist (Sektionen för arkitektur) ; Lennart Widenberg
Stockholm : Byggforskningsrådet, BFR R9:1980, 1980.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13.
CPL Pubid: 193738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för socialt arbete (GU)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur