CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bostadsrätt - ett bättre bostadssätt ...

Lennart Widenberg ; Lena Jarlöv (Institutionen för arkitektur) ; Inga Malmqvist (Sektionen för arkitektur) ; Birgitta Mattsson (Institutionen för arkitektur) ; Gert Sandahl
Stockholm : Byggforskningsrådet, BRF R24:1984, 1984.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13.
CPL Pubid: 193731

 

Institutioner (Chalmers)

Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Företagsekonomiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur