CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbete och bostad i Gårdsten, del 1, Lokal produktion

Birgitta Mattsson (Institutionen för arkitektur) ; Lennart Widenberg ; Inga Malmqvist (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : Byggforskningsrådet, BFR R 75:1986, 1986.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13.
CPL Pubid: 193729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Psykologiska institutionen (GU)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur