CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetsarbete hos små fastighetsföretag, projektarbete Facilities Management,

Stig Holmén (Institutionen för arkitektur) ; Inga Malmqvist (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13.
CPL Pubid: 193726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur