CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-purpose Space for Architectural Education - Aspects of Usability of Facilities for Design-reviews

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-02-13. Senast ändrad 2017-10-31.
CPL Pubid: 193720

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur